I korte trekk

Aktivering i- og utenfor butikk

Løsningspartner for aktivering av merkevarer - fra utvikling av ideer, til ferdige løsninger.

Ide, konsept, presentasjon

Utvikler gode visualer og presentasjoner for aktivitetene til presentasjoner og innsalg

Design og artwork

Samlokalisert med designbyrået Bonanza for nærhet til ekspertise - design, 3d modul, foto

Produksjon av elementer

Koordinerer utvikling av effektivt kampanje-materiell for gjennomføring av aktiviteten

Film og foto

Filmer til opplæring, kickoff, inspirasjon. Egen fotograf m/studio 

Konsulentbistand

Tilbyr innleie ved behov for ekstra ressurs, svangerskapsperm. etc