I korte trekk

Aktivering i- og utenfor butikk

Løsningspartner for aktivering av merkevarer - fra utvikling av ideer, til ferdige løsninger.

Ide, konsept, presentasjon

Utvikler gode visualer og presentasjoner for aktivitetene til presentasjoner og innsalg.

Design og artwork

Samlokalisert med designbyrået Bonanza for nærhet til ekspertise - design, 3d modul, foto.

Produksjon av elementer

Koordinerer utvikling av effektivt kampanje-materiell for gjennomføring av aktiviteten.

Film og foto

Filmer til opplæring, kickoff, etc. Fotograf med inhouse studio og gode freelance filmere.    

Konsulentbistand

Utleie ved midlertidig behov for ekstra ressurser, (svangerskapspermisjon, spesielle prosjekter o.l.).