Aktiviteter & events

Utvikling og gjennomføring av kampanjer og events.

Ide, konsept, presentasjon

Ideer, skisser og hjelp til utvikling av gode presentasjoner.

Design

Design og klargjøring av artwork til produksjon av ulike elementer.

Produksjon av elementer

Utforming og produksjon av materiell for aktivisering.

Film

Filmproduksjoner for inspirasjon, informasjon eller opplæring.

Konsulentbistand

Tilgjengelig for leie i kortere eller lengre perioder.